استراتيجية الفوركس Fereej Al Soudan

How to stop auto-generated URL on the website?

I facing a serious problem on the website I found a lot of URLs that are not created from my end, but those are created and indexed by Webbots and visible on SERP. website endtrace . com
I found almost 2000+ URLs which are not in the part of my website
find few URLs from below
https://www.endtrace.com/تداول-الخيارات-الثنائية-حلال-ام-حرام
https://www.endtrace.com/korvo-binary-options-indicator-review
https://www.endtrace.com/binary-options-trading
Also wanted to let you know that show 404 Page not found error while open Kindly help me with this
submitted by ramDGtalmarktng to bigseo [link] [comments]

Literature

Since the book recommendation topic is still coming up frequently, I thought I'd share mine. Maybe this qualifies as a sticky or literature section on the sideboard. Covered are the subjects: Algorithmic Trading, Programming and Quantitative Finance which indeed should be the major topics of interest for this sub.

 1. Algorithmic & High Frequency Trading
a) English
Abergel, Frederic et al. - Econophysics of Order-driven Markets [2011]
Abergel, Frederic et al. - Limit Order Books [2016]
Äit-Sahalia, Yacine; Jacod, Jean - High-Frequency Financial Econometrics [2014]
Akansu, Ali; Torun, Mustafa - A Primer for Financial Engineering [2015]
Aldridge, Irene - High-Frequency Trading [2nd Ed., 2013]
Aldridge, Irene; Krawciw, Steven - Real-Time Risk [2017]
Bandy, Howard - Quantitative Trading Systems [2007]
Banks, Erik - Dark Pools [2nd Ed., 2014]
Bouchaud, Jean-Philippe Bouchaud et al. - Trades, Quotes and Prices [2018]
Cartea, Alvaro - Algorithmic and High-Frequency Trading [2015]
Carver, Robert - Systematic Trading [2015]
Ceppi, Sofia et al. - Agent-Mediated Electronic Commerce [2017]
Chan, Ernest - Algorithmic Trading [2013]
Chan, Ernest - Machine Trading [2017]
Chan, Ernest - Quantitative Trading [2009]
Chen, Jun; Tsang, Edward - Detecting Regime Change in Computational Finance [2021]
Coles, Andrew; Hawkins, David - MIDAS Technical Analysis [2011]
Collins, Art - Beating the Financial Futures Market [2006]
Conlan, Chris - Automated Trading with R [2016]
Dacorogna - An Introduction to High-Frequency Finance [2001]
Davey, Kevin - Building Winning Algorithmic Trading Systems [2014]
Doloc, Cris - Applications of Computational Intelligence in Data-driven Trading [2020]
Durbin, Michael - All About High-Frequency Trading [2010]
Durenard, Eugene - Professional Automated Trading [2013]
Easley, David et al. - High-Frequency Trading [2013]
Fitschen, Keith - Building Reliable Trading Systems [2013]
Florescu, Ionut et al. - Handbook of High-Frequency Trading and Modelling in Finance [2016]
Gregoriou, Greg - Handbook of High Frequency Trading [2015]
Guo, Xin et al. - Quantitative Trading [2017]
Györfi, Laszlo et al. - Machine Learning for Financial Engineering [2012]
Halls-Moore, Michael - Advanced Algorithmic Trading
Harris, Larry - Trading and Exchanges [2003]
Hasbrouck, Joel - Empirical Market Microstructure [2007]
Jansen, Stefan - Hands-On Machine Learning for Algorithmic Trading [2018]
Johnson, Barry - Algorithmic Trading and DMA [2010]
Kim, Kendall - Electronic and Algorithmic Trading Technology [2007]
Kissell, Robert - The Science of Algorithmic Trading and Portfolio Management [2014]
Kömm, Holger - Forecasting High-Frequency Volatility Shocks [2016]
Kumiega, Andrew; van Vliet, Benjamin - Quality Money Management [2008]
Lehalle, Charles-Albert; Laruelle, Sophie - Market Microstructure in Practice [2nd Ed., 2018]
Leshik, Edward; Cralle, Jane - An Introduction to Algorithmic Trading [2011]
Lopez de Prado, Marcos - Advances in Financial Machine Learning [2018]
Lyons, Richard - The Microstructure Approach to Exchange Rates [2001]
Narang, Rishi - Inside the Black Box [2nd Ed, 2013]
O'Hara, Maureen - Market Microstructure Theory [1996]
Pruitt, George - The Ultimate Algorithmic Trading System Toolbox [2016]
Pruitt, George; Hill, John - Building Winning Trading Systems with TradeStation [2nd Ed., 2012]
Schmidt, Anatoly - Financial Markets and Trading
Stoll, Hans - Microstructure of World Trading Markets [1993]
Tomasini, Emilio; Jaekle, Urban - Trading Systems [2009]
Trongone, Anthony - Trade with the Odds [2012]
Tulchinsky, Igor - Finding Alphas [2015]
Vaananen, Jay - Dark Pools and High Frequency Trading For Dummies [2015]
Van Vliet, Benjamin - Building Automated Trading Systems [2007]
Varshney, Shekhar - Building Trading Bots Using Java [2016]
Wang, Zhaodong; Wang; Zheng, Weian - High-Frequency Trading and Probability Theory [2015]
Ye, Gewei - High Frequency Trading Models [2011]
Young, Andrew - Expert Advisor Programming [2010]
Zovko, Ilija - Topics in Market Microstructure [2008]
Zubulake, Paul; Lee, Sang - The High Frequency Game Changer [2011]
b) German
Gomber, Peter - Elektronische Handelssysteme [2000]
Gresser, Uwe - Hochfrequenzhandel [2018]
Gresser, Uwe - Praxishandbuch Hochfrequenzhandel Band 1 [2016]
Gresser, Uwe - Praxishandbuch Hochfrequenzhandel Band 2 [2018]
Kunzelmann, Matthias - Zwischen Limit und Market Orders [2006]

 1. Programming for Finance
a) C, C+, C++, C#
Capinski, Maciej; Zastawniak, Tomasz - Numerical Methods in Finance with C++ [2012]
Duffy, Daniel - Financial Instrument Pricing using C++ [2nd Ed., 2018]
Duffy, Daniel; Germani, Andrea - C# for Financial Markets [2013]
Forouzan, Behrouz; Gilberg, Richard - C++ Programming [2019]
Levy, George - Computational Finance Using C and C# [2nd Ed., 2016]
Masters, Timothy - Testing and Tuning Market Trading Systems [2018]
Oliveira, Carlos - Options and Derivatives Programming in C++ [2016]
Pena, Alonso - Advanced Quantitative Finance with C++ [2014]
Salov, Valerii - Modeling Maximum Trading Profits with C++ [2007]
Savine, Antoine - Modern Computational Finance [2019]
Schlogl, Erik - Quantitative Finance [2013]
b) Dot Net
Shetty, Yogesh; Jayaswal, Samir - Practical .Net for Financial Markets [2006]
c) Excel & VBA (English)
Bluttman, Ken - Excel Formulas and Functions for Dummies [5th Ed., 2019]
Carlberg, Conrad - Microsoft Excel Sales Forecasting for Dummies [2nd Ed., 2016]
Clauss, Francis - Corporate Financial Analysis with Microsoft Excel [2010]
Day, Alistair - Mastering Financial Mathematics in Microsoft Excel [2nd Ed., 2010]
Day, Alistair - Mastering Risk Modelling [2nd Ed., 2009]
Goossens, Francois - How to Implement Market Models using VBA [2015]
Häcker, Joachim; Ernst, Dietmar - Financial Modeling [2017]
Harvey, Greg - Excel 2016 for Dummies [2016]
Lee, Cheng-Few; Lee, John et al. - Essentials of Excel, VBA, SAS and Minitab for Statistical and Financial Analyses [2016]
Löffler, Gunter; Posch, Peter - Credit Risk Modeling using Excel and VBA [2nd Ed., 2011]
Mansfield, Richard - Mastering VBA for Microsoft Office 2016 [2016]
Nelson, Stephen - Microsoft Excel Data Analysis for Dummies [2nd Ed., 2014]
Rouah, Fabrice; Vainberg, Gregory - Option Pricing Models using Excel-VBA [2007]
Schmuller, Joseph - Statistical Analysis with Excel for Dummies [4th Ed., 2016]
Stein Fairhurst, Danielle - Financial Modeling in Excel for Dummies [2017]
Stein Fairhurst, Danielle - Using Excel for Business Analysis [2012]
Van Fliet, Ben - Financial Modeling with Excel and VBA
Walkenbach, John - Excel 2016 Bible [2015]
Walkenbach, John - Excel VBA Programming For Dummies [3rd Ed., 2013]
d) Excel & VBA (German)
Benker, Hans - Wirtschaftsmathematik Problemlösung Mit Excel [2007]
Chip Sonderheft Kaufmännisches Rechnen mit Excel 2010
Fleckenstein, J.; Georgi, G. - Excel - Das Sparbuch
Frye, Curtis - Microsoft Excel 2016 - Schritt für Schritt
Gießen, Saskia; Nakanishi, Hiroshi - Besser im Job mit Excel [2016]
Kofler, Michael; Kobelo, Ralf - Excel programmieren [2014]
Matthäus, Heidrun; Matthäus Wolf-Gert - Statistik und Excel [2016]
Nahrstedt, Harald - Die Welt der VBA-Objekte [2016]
Renger, Klaus - Finanzmathematik mit Excel [4. Aufl., 2016]
SFT - Excel für Einsteiger [11-2016]
e) Matlab (English)
Adams, Abi et al. - Microeconometrics and MATLAB [2015]
Altman, Yair - Accelerating MATLAB Performance [2015]
Altman, Yair - Undocumented Secrets of MATLAB-Java Programming [2012]
Attaway, Stormy - Matlab [4th Ed., 2017]
Darbyshire, Paul; Hampton, David - Hedge Fund Modelling and Analysis using MATLAB [2014]
Gilat, Amos - Matlab [6th Ed., 2017]
Gordon, Steven; Guilfoos, Brian - Introduction to Modeling and Simulation with MATLAB and Python [2017]
Jovanovic Dolecek, Gordana - Random Signals and Processes Primer with MATLAB [2013]
Kim, Phil - MATLAB Deep Learning [2017]
Mishra, Shashi; Ram, Bhagwat - Introduction to Linear Programming with MATLAB [2018]
Nyholm; Ken - Strategic Asset Allocation in Fixed Income Markets [2008]
Paluszek, Michael; Thomas, Stephanie - MATLAB Machine Learning [2017]
Tue Huynh, Huu et al. - Stochastic Simulation and Applications in Finance with MATLAB Programs [2008]
f) Matlab (German)
Grundmann, Wolfgang - Finanzmathematik mit MATLAB [2004]
Günther, Michael; Jüngel, Ansgar - Finanzderivate mit MATLAB [2. Aufl., 2010]
g) MetaTrader & MQL
Young, Andrew - Expert Advisor Programming [2010]
h) Machine Learning
Krohn, John et al. - Deep Learning Illustrated [2019]
i) Python
Donadio, Sebastien; Ghosh, Sourav - Learn Algorithmic Trading [2019]
Gowrishankar S., Veena A. - Introduction to Python Programming [2019]
Hilpisch, Yves - Artificial Intelligence in Finance [2020]
Hilpisch, Yves - Derivatives Analytics with Python [2015]
Hilpisch, Yves - Listed Volatility and Variance Derivatives [2016]
Humber, Max - Personal Finance with Python [2018]
Jansen, Stefan - Machine Learning for Algorithmic Trading [2nd Ed., 2020]
Lewinson, Eryk - Python for Finance Cookbook [2020]
Scarpino, Matthew - Algorithmic Trading with Interactive Brokers [2020]
Weiming, James - Mastering Python for Finance [2015]
Yan, Yuxing - Python for Finance [2nd Ed., 2017]
j) R
Berlinger, Edina - Mastering R for Quantitative Finance [2015]
Berlinger, Edine et al. - Mastering R for Quantitative Finance [2015]
Coghlan, Avril - A Little Book of R for Multivariate Analysis [2017]
Coghlan, Avril - A Little Book of R for Time Series [2015]
Daroczi, Gergely et al. - Introduction to R for Quantitative Finance [201]
De Vries, Andrie; Meys, Joris - R for Dummies [2nd Ed., 2015]
Georgakopoulos, Harry - Quantitative Trading with R [2015]
Hang Chan, Ngai - Time Series [2nd Ed., 2010]
Jeet, Param; Vats, Prashant - Learning Quantitative Finance with R [2017]
Klemelä, Jussi - Multivariate Nonparametric Regression and Visualization [2014]
Machlis, Sharon - Practical R for Mass Communication and Journalism [2019]
Rasch, Dieter et al. - Applied Statistics [2020]
Regenstein, Jonathan - Reproducible Finance with R [2019]
Würtz, Diethelm et al. - Portfolio Optimization with R or Rmetrics [2009]
k) Tradestation & EasyLanguage
Harris, Sunny - TradeStation made easy! [2011]
Tradestation - EasyLanguage Essentials [2007]
Tradestation - Learning EasyLanguage [2017]

 1. Quantitative Finance
a) English
Albrecher, Hansjoerg et al. - Introduction to Quantitative Methods for Financial Markets [2013]
Appleby, John et al. - Numerical Methods for Finance [2008]
Arratia, Argimiro - Computational Finance [2014]
Avellaneda, Marco - Quantitative Analysis in Financial Markets [2002]
Bell, Steve - Quantitative Finance for Dummies [2016]
Berman, Gennady; Spadafora, Luca - Theoretical Foundations for Quantitative Finance [2017].pdf
Bieler, Timothy - The Mathematics of Money [2008]
Blyth, Stephen - An Introduction to Quantitative Finance [2013]
Campolieti, Giuseppe; Makarov, Roman - Financial Mathematics [2014]
Cerny, Ales - Mathematical Techniques in Finance [2nd Ed., 2009]
Chin, Eric et al. - Poblems and Solutions in Mathematical Finance Vol. 1 - Stochastic Calculus [2014]
Chin, Eric et al. - Poblems and Solutions in Mathematical Finance Vol. 2 - Equity Derivatives [2017]
Cont, Rama - Frontiers in Quantitative Finance [2008]
Cox, Dennis; Cox, Michael - The Mathematics of Banking and Finance [2006]
Cuthbertson, Keith; Nitzsche, Dirk - Quantitative Financial Economics [2nd Ed., 2004]
Dash, Jan - Quantitative Finance and Risk Management [2nd Ed., 2016]
Davison, Matt - Quantitative Finance [2014]
Franke, Jürgen et al. - Statistics of Financial Markets [2019]
Fries, Christian - Mathematical Finance [2007]
Garrett, Stephen - Introduction to the Mathematics of Finance [2nd Ed., 2013]
Gerstner, Thomas; Kloede, Peter - Recent Developments in Computational Finance [2013]
Härdle, Wolfgang et al. - Applied quantitative finance-Springer [3rd Ed., 2017]
Henrad, Marc - Algorithmic Differentiation in Finance Explained [2017]
Hilber, Norbert et al. - Computational Methods for Quantitative Finance [2013]
Jaworski, Piotr et al. - Copulae in Mathematical and Quantitative Finance [2013]
Joshi, Mark - More Mathematical Finance [2011]
Joshi, Mark - The Concepts and Practice of Mathematical Finance [2nd Ed., 2008]
Kosowski, Robert; Neftci, Salih - Principles of Financial Engineering [3rd Ed., 2015]
Kwok, Yue; Zheng, Wendong - Saddlepoint Approximation Methods in Financial Engineering [2018]
Mariani, Maria; Florescu, Ionut - Quantitative Finance [2020]
Palma, Wilfredo - Time Series Analysis [2016]
Petters, Arlie; Dong, Xiaoying - An Introduction to Mathematical Finance with Applications [2016]
Reghai, Adil - Quantitative Finance [2015]
Reitano, Robert - Introduction to Quantitative Finance [2010]
Roman, Steven - Introduction to the Mathematics of Finance [2nd Ed., 2012]
Ross, Sheldon - An Elementary Introduction to Mathematical Finance [3rd Ed., 2011]
Ross, Sheldon - Introduction to Mathematical Finance [2nd Ed., 1999]
Ruttiens, Alain - Mathematics of the Financial Markets [2013]
Saari, Donald - Mathematics of Finance [2019]
Schlögl, Erik - Quantitative Finance [2014]
Seydel, Rüdiger - Tools for Computational Finance [6th Ed., 2017]
Stefanica, Dan - A Primer for the Mathematics of Financial Engineering [2008]
Stefanica, Dan - Solutions Manual - A Primer for the Mathematics of Financial Engineering [2008]
Ting, Christopher - An Introduction To Quantitative Finance [2016]
Van der Wijst, Nico - Finance [2013]
Wang, Peijie - Financial Econometrics [2nd Ed., 2008]
Wei, William - Multivariate Time Series Analysis and Applications [2020]
Wilmott, Paul - Frequently asked Questions in Quantitative Finance [2nd Ed.; 2009]
Wilmott, Paul - Paul Wilmott introduces Quantitative Finance [2nd Ed., 2007]
Wilmott, Paul et al. - The Mathematics of Financial Derivatives [1995]
Wilmott, Paul; Orrell, David - The Money Formula [2017]
Yan, Jia-An - Introduction to Stochastic Finance [2018]
b) German
Bäuerle, Nicole; Rieder, Ulrich - Finanzmathematik in diskreter Zeit [2017]
Franke, Jürgen et al. - Einführung in die Statistik der Finanzmärkte [2. Aufl., 2004]
Irle, Albrecht - Finanzmathematik [3 Aufl., 2012]
Luderer, Bernd - Starthilfe Finanzmathematik [4. Aufl., 2015]
Ortmann, Karl - Praktische Finanzmathematik Zinsrechnung [2017]
Schwenkert, Rainer; Stry, Yvonne - Finanzmathematik Kompakt [2. Aufl., 2016]
Tietze, Jürgen - Einführung in die Finanzmathematik [11. Aufl., 2011]
Udo Terstege et al. - Investitionsrechnung klipp & klar [2019]
Vogel, Jürgen - Prognose von Zeitreihen [2015]

 1. Mathematics
Agresti, Alan et al. - Statistics [2017]
Balakrishnan, Narayanaswamy et al. - Introduction to Probability [2020]
Blitzer, Robert - College Algebra [2018]
Chung, Kai Lai; AitSahlia, Farid - Elementary Probability Theory [2010]
Dineen, Sean - Probability Theory in Finance [2005]
Hogg, Robert et al. - Introduction to Mathematical Statistics [2019]
Jacques, Ian - Mathematics for Economics and Business [2018]
Klemelä, Jussi - Nonparametric Finance [2018]
Kopp, Ekkehard et al. - Probability for Finance [2013]
Larsen, Richard; Marx, Morris - An Introduction to Mathematical Statistics and its Applications [2018]
McClave, James; Sincich, Terry - Statistics [13th Ed., 2018]
Pages, Gilles - Numerical Probability [2018]
Shafer, Glenn; Vovk, Vladimir - Game-Theoretic Probability [2019]

 1. Derivatives (general)
a) Englisch
Aarons, Mark et al. - Securitisation Swaps [2019]
Albanese, Claudio; Campolieti, Giuseppe - Advanced Derivatives Pricing and Risk Management [2006]
Beyna, Ingo - Interest Rate Derivatives [2013]
Boberski, David - CDS Delivery Option [2009]
Bouziane, Markus - Pricing Interest-Rate Derivatives [2008]
Boyle, Patrick; McDougall, Jesse - Trading and Pricing Financial Derivatives [2019]
Brockhaus, Oliver - Equity Derivatives and Hybrids [2016]
Carreira, Marcos; Brostowcz, Richard - Brazilian Derivatives and Securities [2016]
Chorafas, Dimitris - Introduction to Derivative Financial Instruments [2008]
Corb, Howard - Interest Rate Swaps and Other Derivatives [2012]
Culp, Christopher et al. - Credit Default Swaps [2018]
Deutsch, Hans-Peter; Beinker, Mark - Derivatives and Internal Models [5th Ed., 2019]
Elouerkhaoui, Youssef - Credit Correlation [2017]
Flavell, Richard; Flavell, Richard - Swaps and Other Derivatives [2002]
Goldenberg, David - Derivatives Markets [2016]
Gottesman, Aron - Derivatives Essentials [2016]
Hausmann, Wilfried et al. - Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection [2002]
Hunt, Philip; Kennedy, Joanne - Financial Derivatives in Theory and Practice [Rev. Ed., 2004]
Inglis-Taylor, Andrew - Dictionary of Derivatives [1995]
Johnson, Stafford - Derivatives Markets and Analysis [2017]
Kenyon, Chris; Stamm, Roland - Discounting LIBOR, CVA and Funding [2012]
Levy, Jared - Bloomberg Visual Guide to Options [2013]
LiPuma, Edward - The Social Life of Financial Derivatives [2017]
Marroni, Leonardo; Perdomo, Irene - Pricing and Hedging Financial Derivatives [2014]
McDonald, Robert - Derivatives Markets [3rd Ed., 2013]
Peery, Gordon - The Post-Reform Guide to Derivatives and Futures [2012]
Peterson, Paul - Commodity Derivatives [2018]
Ramirez, Juan - Handbook of Corporate Equity Derivatives and Equity Capital Markets [2011]
Sadr, Amir - Interest Rate Swaps and Their Derivatives [2009]
Schlösser, Anna - Pricing and Risk Management of Synthetic CDOs [2011]
Tan, Chia - Demystifying Exotic Products [2010]
Wagner, Eva - Credit Default Swaps und Informationsgehalt [2008]
Witzany, Jiri - Derivatives [2020]
b) German
Irle, Albrecht - Finanzmathematik [3. Aufl., 2012]
Rudolph, Bernd; Schäfer, Klaus - Derivative Finanzmarktinstrumente [2. Aufl., 2010]
Seydel, Rüdiger - Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten [2. Aufl., 2017]

 1. Futures
Abell, Howard - Spread Trading [2002]
Aikin, Stephen - STIR Futures [2nd Ed., 2012]
Bennett, David - Day Trading Grain Futures [2009]
Bowen, Guy - Guide to Futures and Spread Trading [2009]
Chou, Robin; Wang, Yun-Yi - Strategic Order Splitting, Order Choice, and Aggressiveness [2009]
Clenow, Andreas - Following the Trend [2013]
Collins, Art - Beating the Financial Futures Market [2006]
Dobson, Edward; Reimer, Roger - Understanding Spreads [2007]
Duarte, Joe - Trading Futures for Dummies [2008]
Garner, Carley - Currency Trading in the Forex and Futures Markets [2012]
George Angell, Barry Haigh - West of Wall Street [1987]
Goslin, Chick - Intelligent Futures Trading [1998]
Goss, Barry - Debt, Risk and Liquidity in Futures Markets [2008]
Goss, Barry; Yamey, Basil - The Economics of Futures Trading [1976]
Greyserman, Alex; Kaminski, Kathryn - Trend following with Managed Futures [2014]
Gutmann, Michael - The Very Latest E-Mini Trading [2009]
Henrard, Marc - Interest Rate Modelling in the Multi-Curve Framework [2014]
Hull, John C. - Fundamentals of Futures and Options Markets [10th Ed., 2018]
Kaeppel, Jay - The Four Biggest Mistakes In Futures Trading [2000]
Kroll, Stanley - Kroll on Futures Trading Strategy [1987]
Labuszewski, John et al. - The CME Group Risk Management Handbook [2010]
Lind-Waldock - The Complete Guide to Futures Trading [2005]
Lofton, Todd - Getting started in Futures [5th Ed., 2005]
Powers, Mark - Starting out in Futures Trading [6th Ed., 2001]
Refco Private Client Group - The Complete Guide to Futures Trading [2005]
Rhoads, Russell - Trading VIX Derivatives [2011]
Schwager, Jack; Etzkorn, Mark - A Complete Guide to the Futures Market [2nd Ed., 2017]
Smith, Courtney - Futures Spread Trading [2000]
Spence, Donald - Introduction to Futures and Options [1997]
Thomsett, Michael - Winning with Futures [2009]
Williams, Larry - Trade Stocks and Commodities with the Insiders [2005]

 1. Options
Augen, Jeff - Day Trading Options [2010]
Augen, Jeff - The Volatility-Edge in Options-Trading [2008]
Baird, Allen - Option Market Making [1992]
Bennett, Colin - Volatility Trading [2012]
Chen, Dennis; Sebastian, Mark - The Option Trader's Hedge Fund [2012]
Clark, Ian - Commodity Option Pricing [2014]
Cofnas, Abe - Trading Binary Options [2nd Ed., 2016]
Cordier, James; Gross, Michael - The Complete Guide to Option Selling [2nd Ed.; 2009]
Derman, Emanuel et al. - The Volatility Smile [2016]
DeRosa, David - Options on Foreign Exchange [3rd Ed., 2011]
Duarte, Joe - Trading Options For Dummies [3rd Ed., 2017]
Fontanills, George - Trade Options Online [2nd Ed., 2009]
Fullman, Scott - Increasing Alpha with Options [2010]
Jabbour, George; Budwick, Philip - The Option Trader Handbook [2nd Ed., 2010]
Jordan, Lenny - The Financial Times Guide to Options [2nd Ed., 2011]
Junghenn, Hugo - Option Valuation [2011]
Keene, Andrew - Keene on the Market [2013]
Khouw, Michael; Guthner, Mark - The Options Edge [2016]
Kinahan, Joe - Essential Option Strategies [2016]
Levy, Jared - Bloomberg Visual Guide to Options [2013]
Lowell, Lee - Get Rich with Options [2nd Ed., 2009]
McMillan, Lawrence - McMillan on Options [2nd Ed., 2004]
Morris, Virginia - An Investors Guide to Trading Options [2013]
Natenberg, Sheldon - Option Volatility and Pricing [2nd Ed., 2014]
Nations, Scott - The Complete Book of Option Spreads and Combinations [2014]
Passarelli, Dan - Trading Option Greeks [2nd Ed., 2012]
Peters, Linda - Real Options Illustrated [2016]
Rouah, Fabrice; Vainberg, Gregory - Option Pricing Models [2007]
Saliba, Anthony - Option Spread Strategies [2009]
Sebastian, Mark - Trading Options for Edge [2017]
Sherbin, Al - How to Price and Trade Options [2015]
Sinclair, Euan - Option Trading [2010]
Sinclair, Euan - Volatility Trading [2nd Ed.; 2013]
Smith, Courtney - Option Strategies [3rd Ed., 2008]
Thomsett, Michael - Getting Started in Options [7th Ed., 2007]
Thomsett, Michael - Options Installment Strategies [2018]
Thomsett, Michael - Options Trading for the Conservative Investor [2nd Ed.; 2010]
Thomsett, Michael - Put Option Strategies for Smarter Trading [2010]
Thomsett, Michael - The Complete Options Trader [2018]
Thomsett, Michael - The Mathematics of Options [2017]
Ward, Robert - Options And Options Trading [2004]
Weert, Frans - An Introduction to Options Trading [2006]
Zerenner, Ernie; Chupka, Michael - Naked Puts [2008]

Edit#1: It is probably not wrong to add a 4th category here, which is in the spirit of the overarching theme.
EDIT#2: I don't know why, but I left out Wilmott completely - 4 titles added. See above under Quantitative Finance.
EDIT#3: I added the "Derivatives (general)" category and will add "Futures" and "Options" later.
EDIT #4: Added "Futures" and "Options" categories. Please note that not all titles in these categories will be useful for algorithmic purposes.

submitted by Rolf7771 to algotrading [link] [comments]

Water in the crawlspace! How do I put an additional new sump pit in my crawlspace?

I would like to dig out and install a second sump pump pit in my crawlspace. There is one at the other end of the crawlspace, and it keeps that area dry. I do not know where the drain lines go for that one, but there are two. Current pump is a Zoeller M98 (which will do 3,660 GPM @ 10’ of head) and runs every 3 min for about 12 s each cycle after 1.5” of rain. No idea how much water the one at the other end of the crawlspace will collect compared to the original pit. We live is a really wet area in northern Illinois; for example, when the pipe that goes from the well head to the house broke, they had to put a pump in their trench to get the water out as I guess they hit the water table.
Right now there is water pooling in the wet end of the crawlspace. We've had it pool so much that the water touches the furnace, so I want to avoid this.
It's hard to see the water in this photo, but i just have to dig a little with my hand into the pea gravel and there's standing water.
I’ve watched a lot of the Apple Drains videos on YouTube. I’ve also read a ton of threads on here about sump pumps.
Here is my plan, with questions/things I’m unsure about bolded:
 1. Choose sump basin. I don’t really know how to choose, as there are many options. I figure I’ll need to cut some 4” holes in it for the PVC pipe inlets. My crawlspace entrance is about 28” x 30”. Some say sewage and others say sump – as long as I can cut a hole in it, does it matter?
 2. Drill a bunch of holes in the bottom and lower sides of the basin to let water in. Dig hole (larger than the basin itself). Put gravel at the bottom and then install sump basin. Wrap with some sort of cloth or something around it to keep any dirt out. This cloth has terrible reviews. What should I use? Fill around basin with gravel.
 3. Buy this combo Zoeller pump. Maybe this is overkill, but I don't want to mess around with a cheap pump. It requires at least an 18” wide basin. I'm currently really frustrated with my concrete basin that is too small for a main pump and battery backup pedestal pump, so I'm leading towards a larger diameter basin. Install it with 1-1/2” PVC pipe. Connect this to the same outgoing pipe as the other sump. They merge at a 4” pipe. What’s the best fitting to do this? I was thinking putting another 4” main, 1-1/2” wye on and connecting it on the left hand side. There will be about 50’ of pipe with maybe 2 long sweep 90’s and a couple of 45s. Depending on what guide I use to calculate friction head (here's one and here's another), this is either insurmountable for the Zoeller pump or a piece of cake. I'm planning on attaching the PVC to the joists with these hanger straps.
 4. Next, dig a bunch of trenches and layer them with gravel on the bottom. Then put in 4” PVC sch 40 pipe with holes drilled in the bottom. I was thinking of using rigid PVC instead of the black corrugated stuff so that it doesn't get crushed at some point and so it is easier for me to make sure all the pipes are sloping down. Make it so the pipes slope towards the basin. I'll need to cut 4" holes in the basin for these pipes. Cover with drain sleeve and then cover with more gravel. How far away from the footings do I need to stay with these trenches?
 5. Lastly, figure out how to put a decent cover on my existing sump pit. It is a mess. Any ideas?
What about I about to screw up? What am I not considering? (I have checked drainage outside and the three downspouts empty well away from the house. It is a split-level with a basement that takes up the other half of the house. We did flood in the basement last summer, so any way to get more water out of the area is good in my opinion.
submitted by UngluedChalice to HomeImprovement [link] [comments]

Bypassing critical thinking with "They"

One of the tactics cults use to control people is to bypass the intellectual consciousness and tap directly into the visceral reaction of the "flight or fight" response. All cults rely heavily on fear and all promote at least one enemy that is presented in terms of a threat to one's very survival. This conditioning is primed in various ways - by training people to become accustomed to thinking of others in nonpersonal terms, as "they". Once the targets accept this sort of thinking, they will accept "they" as something definite and not as an undefined, indefinite concept that deserves critical analysis. Here are some examples - first, the conditioning usage:
Our repeated triumphs in 2003, the Year of Glory and Great Victory, have indeed been significant. We have never before received such a flood of praise and congratulations from our friends, supporters and leading figures around the world. - Ikeda
But who, specifically, ARE "they"? It doesn't matter, you see - "they" all think we're swell and that's the most important thing! We're surrounded by "them", who acknowledge and admire us! "They" are so fascinated by us that "they" have nothing but the highest regard and praise for us! Never mind that we are never seeing any evidence of this from any other source...Ikeda, the world's greatest mentoar, is plugged into "them" and can be trusted to convey "their" accolades to us.
I am happy to say that precious new members are now emerging in a steady stream throughout Japan and around the world.
Who?
They are all noble Bodhisattvas of the Earth who are linked by wondrous ties from time without beginning and have joyously appeared at this moment in accord with their vow.
THIS group of "them" is held up and praised as an illustrious example, you see, and we are encouraged to identify ourselves with "them":
How wondrous are the karmic ties we share as Bodhisattvas of the Earth and how noble the vow for kosen-rufu! We of the SGI have appeared in this world, having vowed to dedicate our lives to this mission. How infinitely profound, therefore, are the karmic ties that we of the SGI share as fellow members who uphold the great vow for kosen-rufu from time without beginning and confidently show people the world over the path of life that is imbued with eternity, happiness, true self, and purity throughout the three existences of past, present, and future. - Ikeda again
We aren't given any information we could use in identifying "them", so Ikeda's exhortations that "they" are wunnerful and that WE are essentially "them" will have to do!
"See? We're part of this illustrious group that is admired worldwide!"
"Who? Those same 10 people who always show up to the discussion meetings? They don't look particularly illustrious - more like they're just plain stuck" O_O
"Oh, no, not them! Obviously!! ~snort~ Nobody's praising them, after all - I'd certainly have heard about that if it were happening! No, I'm talking about THEM, the noble members Ikeda is describing! THEY're being admired and praised worldwide - and THEY are in OUR same group!!"
Notice the confluence of "them" and "us". THEIR impressive qualities become ours through affiliation - the same way we feel a special kinship with celebrity members, even though they don't know our names and we aren't allowed to approach them. Their luminosity illumines us as well and transfers some of their fame to us, you see. The distinction between us and THEM is blurred, but in a nonthreatening, appealing way.
People do this alla time. I remember years back going to see "Braveheart" in the theater with another couple, and at one point, an Irishman ally shows up for the key battle with an army of Irishmen and saves the day. Because the woman of the other couple had Irish ancestry, she was insufferable - beaming and preening for days afterward - even though she'd done nothing. It was gross. It's like how some people feel they've won a personal victory when their favorite football team wins a game. THEIR achievement becomes YOURS. YOU won! In fact, deep in your mind, you feel like they couldn't have done it without your support.
But when people have been primed to develop such soft boundaries, they can more easily be manipulated:
A person with soft boundaries merges with other people's boundaries. Someone with a soft boundary is easily a victim of psychological manipulation.
...and where this comes into play is in activating the "flight or fight" response via creating and exploiting fear, which is a reaction that lies beneath the consciousness. One of the problems with anxiety disorders is that people are feeling that they're threatened when there is no actual threat, and calming medication helps such individuals immensely. Even the "hot flashes" of menopause can feel like a fear response - I have known women who were prescribed anti-anxiety medication for exactly this purpose, to keep them from reacting to this purely physiological set of symptoms with the instinctive interpretation that these symptoms are being triggered by an external threat. But cults WANT to create the feeling there's an external threat, so let's take a look at a few examples:
"The universe, this world and our own lives are the stage for a ceaseless struggle...So where does Buddhism play a role in such daily battles?" Ikeda
"We must fight resolutely against anyone or anything that threatens to harm the Gakkai." - Ikeda
If we must fight, let it be a towering struggle! Let us win an explosive victory, an overwhelming victory! Ikeda
"Never forgive the base enemies of the Buddha, never! Be unremitting in your battle against them! Fight through to the end against the scheming verbal violence that seeks to undermine the Kosen Rufu movement, upholding in your hearts the slogan "Adamantly Fight Back!" Soka Gakkai President Daisaku Ikeda, message to the Saitama Youth Division Cultural General Meeting, Tokorozawa, Japan, Sept 12th 1999
“For that reason, you must fight adamantly against any evil that takes root within the priesthood. Do you hear me? You must never retreat a single step. Never slacken in your struggle against such evil.” Ikeda
"On the other hand, it is the members of the priesthood today that have become "devils" and "those in league with devils" who seek to halt the flow of kosen-rufu and who are destroying Buddhism. They are enemies of kosen-rufu and enemies of Buddhism who seek to render the Buddha's words meaningless. For this reason, we must resolutely crush them. Between the Buddha and devilish functions, there is no middle ground. If we fail to fight, or if our efforts are only half-hearted, then we will become allies of these devilish functions." May 23, 1993 speech by Daisaku Ikeda, Kyushu Ikeda Auditorium, Fukuoka City, Japan - World Tribune, June 28, 1993 (p.4, 4th column)
It's always "evil" and "devils" and "demons" and other concepts used to frighten gullible children. And the cult members of course react exactly as Ikeda wishes:
"[High Priest] Nikken Abe is an enemy of America and human freedom. His true purpose is to end human history with a final Holocaust. He still schemes for the defeat of the United States as a secret emissary and agent of worldwide terror. His ultimate purpose is to bring America to its knees in subjugation to him and the Nichiren Shoshu Priesthood." Source
Dance, puppets! DANCE!!
C'mon, he was an old man and he's now retired. So that means there's no more threat, right? WRONG!! The explicit identification of "the enemy" as "them" means it isn't identified as any particular person! It can be ANYONE!! That's the beauty of "THEM" - you've always got a threat to be afraid of!
If the SGI cult members were to stop for one minute and think about HOW this one little old Japanese priest is going to manage all this mayhem, they'd realize how laughable and absurd this whole scenario is. But they won't, because they've been primed to be unable to distinguish between themselves and the threat, so instead, they react with a knee-jerk fear-based "flight or fight" response. That's why so much of SGI rhetoric is bellicose in nature, endlessly repeating such verbiage as "battles" and "war" and "soldiers" and "marching" and "fighting" and "VICTORY!!" It's why their music sounds so martial; it's why the structure is so militaristic. It's to keep the members primed to react to threat stimuli as if their very lives are in danger - and then to do whatever their leaders command! The members come to believe that their leaders have wisdom and knowledge the members don't have, so in order to survive, the members must rely on the leaders and obey them without question. Hesitation might mean certain death, after all! So there's no time to think, dammit!
We saw the effect this has in an SGIcultie's post here - CarlAndersen's post includes numerous self-contradictory statements, but he doesn't seem to even realize it. There's no consistency, no logical connection, and no ability to focus on topics or issues - he instead attacks us, whom he perceives as "THEM" - the enemy. His cult's enemy = his own personal enemy. And he's going to shut them DOWN! Through whatever means is at his disposal! Of course, all he has is personal attacks - insults, condemnation, accusations - all chosen for their expected impact. We're supposed to feel embarrassed, humiliated, mortified, and shamed, and, if we were responding as expected, we'd slink off in abject disgrace. And then CarlAndersen would WIN!! YAY!!! A victory to brag about to his fellow SGI members! But for that to work, we'd have to be operating at this same "soft boundary" level that HE is - we'd have to feel a kind of kinship with him (just because he's in our environment) and regard his approval and praise as vital affirmations of our own worth as individuals. Within that mindset, his disapproval would be devastating - it would translate into condemnation of our entire selves as individuals! But those who are able to think critically don't react that way. It seems to come as such a shock when the rest of us don't react the way the SGI culties have been conditioned to react... We never follow the script they want us to O_O
submitted by BlancheFromage to sgiwhistleblowers [link] [comments]

However, this does not mean that binary robots will thoughtlessly merge all your money, until there is zero on the account.. Guia de opções binárias não afete diretamente a get rich opções binárias nossa operação. Aug 26, 2020 · Opções Binárias Payout. Vamos lá dar uma olhadela e descobrir, se é possível ganhar dinheiro ... الخيارات الثنائية والدليل 90 على الانترنت أسعار صرف العملات الأجنبية في المجر. إذا كنت ترغب في رؤية الملعب المبيعات، وانظر لنفسك ما هذا الموقع هو حول انقر هنا الآن واحد يحتوي على العديد من الميزات الخاصة، خوارزمية الكم A Self-Studiegids vir Handel Valuta Options Abe Cofnas in inkremente van 25 basispunte (clevelandfed / Navorsing / Profiel van / 2005 / WP0507. Pdf). Die CBOT Binary Options: Die gebruik van Binary Opsie Pryse te kry markverwagtinge Oorspronklik, die CBOT verhandel net agriculturalmodities. binêre opsies, Euro Dollar), en termynkontrakte op metale (soos goud en silwer). Jy kan meer lees oor ... استراتيجية الخيارات الثنائية الثانية للاستثمارات الصغيرة عند استعراض كبوسد هو الخيارات الثنائية تداول أوبتيونباريسون روسيا ثنائي اختبار الروبوت الثروة، روسيا الثروة الثنائية. وهو تطبيق البرمجيات التجارية ...

[index] [9806] [5451] [12643] [11585] [9787] [14233] [7191] [10165] [9133] [12408]

#

test2